Sharp OSA (Open Systems Architecture)

Sharp OSA (Open Systems Architecture)

  • Arka plandaki sistemleri çok işlevli yazıcının kontrol panelinden kontrol eder
  • İşlerin tekrar yapılmasının önüne geçer ve iş akışlarındaki pürüzleri giderir
  • Çok işlevli yazıcı ve ağ uygulamaları arasında sorunsuz entegrasyon

Sharp OSA, çok işlevli yazıcılarımızın işlevselliğini, bunları yalnızca ağınıza değil, temel iş uygulamalarınıza da entegre edebilmenize imkan vererek artırır. Sharp OSA sayesinde çok işlevli yazıcılar uygulamalarınız ve onları kullanış şekliniz arasında bir köprü oluşturur ve iş yerinde yepyeni üretkenlik fırsatları yaratır. Sharp OSA özellikli bir çok işlevli yazıcı ile, örneğin bir faturayı tarayabilir, kendi notlarınızı ekleyebilir ve tek bir işlemle, PC'nizin yanına bile yaklaşmadan işlenmesi için muhasebe sistemlerinize aktarabilirsiniz. Uzak uygulamaların çok işlevli yazıcıda tarama ve yazma işlemi oluşturabilmesi, yapılandırabilmesi ve başlatabilmesine imkan verir. Sharp OSA çalışma gruplarının ve bireysel kullanıcıların erişim haklarını kontrol etmenize imkan vererek maliyetlerinizi bile düşürebilir.

Çözümler